GC009

GC009

ชุดสายต่อกลางแบบ SAE
(SAE Adapter)

ชุดสายต่อกลาง SAE Adapter GC009 ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องชาร์จและขั้วแบตเตอรี่ SAE มาตรฐาน สะดวกต่อการต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

 

 

 


฿440

 


 • GC001-battery-clamps-xconnect-with-fuse-Front.jpg
  GC001 ชุดแคลมป์หนีบขั้วแบตเตอรี่(Battery Clamp Connector)ชุดแคลมป์หนีบขั้วแบตเตอรี่ GC001 ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO Genius ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องชาร์จและ...
  ฿590

 • GC002-standard-eyelet-terminal-xconnect-with-fuse-Front.jpg
  GC002 ชุดหางปลาติดตั้งขั้วแบตเตอรี่(Eyelet Terminal Connector)ชุดหางปลาติดตั้งขั้วแบตเตอรี่GC002 ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องชาร์จและตัวแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย สามารถติดตั้งทิ...
  ฿490

 • GC003-12v-12-volt-plug-connector-female-xconnect-Front.jpg
  GC003 ชุดสายชาร์จต่อผ่านที่จุดบุหรี่(12V Plug Connector)ชุดสายชาร์จต่อผ่านที่จุดบุหรี่GC003ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่NOCO Geniusโดยการเสียบต่อเข้ากับปลั๊กไฟสำรองหรือช่องจ...
  ฿790

 • GC004_NOCO_10ft_extension.jpg
  GC004 ชุดสายต่อกลาง ขนาดความยาว 10 ฟุต(10' Extension Cable) ชุดสายต่อกลาง ขนาดความยาว 10 ฟุตGC004 สำหรับเชื่อมการต่อพ่วงระหว่างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO Genius และอุปกรณ์เสริมต่าง...
  ฿740

 • GC008_NOCO_XL_Eyelet.jpg
  GC008 ชุดหางปลาติดตั้งขั้วแบตเตอรี่สำหรับขั้วใหญ่(XL Eyelet Terminal Connector)ชุดหางปลาติดตั้งขั้วแบตเตอรี่ สำหรับขั้วใหญ่ GC008 ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องชาร์จและตัวแบตเตอร...
  ฿590

 • GC010_12V_Female.jpg
  GC010 ชุดสายจ่ายปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่(12V Plug Female Outlet)ชุดสายจ่ายปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่ GC010 ขนาด 12V สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จรุ่น G7200 ในโหมด 13.6V Supply ที่แปลงให้สามา...
  ฿750

 • GC011-12-volt-12v-plug-connector-dual-size-female-xconnect-front.jpg
  GC011 ชุดสายชาร์จต่อผ่านที่จุดบุหรี่แบบ Dual-Size(X-Connect 12 Volt Dual-Size Male Plug) ชุดสายชาร์จต่อผ่านที่จุดบุหรี่แบบ Dual-Size GC011 ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO...
  ฿750

 • GC015_Eyelet_Indicator_wEyelet.jpg
  GC015 ชุดสายปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบมาตรฐาน(12V Eyelet Battery Indicator)ชุดสายปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบมาตรฐาน GC015 มาตรวัดไฟแบตฯ ขั้วสายแบบหางปลาขนาด 12V ที่สาม...
  ฿680

 • GC016_Dashmount_wEyelet.jpg
  GC016 ชุดปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบติดรถ(12V Dashmount Indicator)ชุดปลั๊กพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบติดรถ GC016 มาตรวัดไฟแบตฯ ขั้วสายแบบหางปลาขนาด 12V พร้อมสายต่อพ่วงขนาดคว...
  ฿950

 


 


ชื่อผู้ตอบ: